Jakub Frankowicz
Założyciel portalu
Aleksander Krawicki
Administracja artykułami
Eryk Mruczyński
Obsługa zgłoszeń użytkowników
Kasandra Cekwicka
Komunikacja z mediami
Jakub Płozowski
Koordynator projektów