Korzystanie z coachingu zespołowego w firmach

Psychologia przeżywa w ostatnich latach swoje przebudzenie wśród społeczeństwa. Psychoterapie stają się coraz bardziej powszechne. Przede wszystkim została odczarowana zła sława osób uczęszczających do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. W dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu, gdzie możemy sięgnąć prawie po wszystko, co byśmy chcieli, wielu z nas gubi swoje cele i wartości. Wybór ścieżek jest tak duży, że stajemy na rozdrożach.

Korporacje z coachingiem zespołowym – cenne miejsce pracy

Coaching jest to rodzaj szkolenia związany z psychologią, zaspokajaniem naszych potrzeb, podejmowaniem decyzji. Nigdy nie opiera się na wmawianiu komuś jakichś przekonań. Opiera się na pytaniach, pomaga zauważać nasze własne cele, potrzeby, wartości. Zawsze jest dobrowolny i jest po to, aby uczyć się samego siebie. Dziś często stosowany jest coaching zespołowy. Zwykle taka usługa realizowana jest w korporacjach i większych firmach. Służy dobrej pracy zespołu. Pomaga pracownikom zauważyć ich własną rolę jako części całego procesu realizowanego przez machinę, jaką jest firma. Pomaga docenić swoją wartość, ułożyć relacje międzyludzkie, odkryć swoją wartość na danym stanowisku. Stosowany jest na różnych szczeblach – zarówno wśród dyrektorów i managerów, jak i pracowników niższego szczebla. W firmie każdy poziom drabiny społecznej buduje sukces firmy. Coachowie pracują zwykle w danych grupach, na przykład działach lub grupach osób o podobnym zakresie obowiązków. Są to spotkania, które wnoszą do zasobów ludzkich świeżość, mobilizację i energię do działania.

Coaching to dziś już bardzo duża gałąź psychologii. Coraz więcej osób wie, co to takiego i kiedy warto z tego skorzystać. Pracodawcy, którzy zapewniają szkolenia coachingowe są bardzo świadomi, jak ważni dla sukcesu firmy są ludzie, w niej pracujący.