Oświetlenie na halach

Budując halę produkcyjną czy przeznaczoną do hodowli zwierząt musimy pamiętać o wyposażeniu jej w odpowiednie źródła światła, które będą dopasowane do potrzeb pracujących tam osób lub odchowywanych zwierząt.

Jakie lampy do oświetlania hal wybrać

oświetlenie halW przypadku przeznaczenia nowo wybudowanej hali na montażownię czy obiekt do przetwórstwa produktów mięsnych niezwykle ważne jest, by oświetlenie pozwalało na uzyskanie światła o wartości co najmniej 100 luksów. Pozwoli to na efektywną pracę i zauważenie wszelkich drobnych elementów składanych urządzeń bądź wykrycie nieprawidłowości czy zanieczyszczeń, które pojawiły się w przygotowywanej żywności. Oświetlenie hal musi też zapewniać barwę światła o odpowiedniej temperaturze. Zimne światło sprzyja pracy przy precyzyjnych zadaniach, działa również pobudzająco na zatrudnione na linii osoby. W przypadku hodowli zwierząt, szczególnie drobiu i trzody chlewnej, zbyt wysokie natężenie światła może sprzyjać powstawaniu zachowań agresywnych, więc możliwe jest zastosowanie świetlówek czy żarówek o cieplejszej barwie. Ważne jest również zainstalowanie systemu automatycznie dopasowującego natężenie i czas świecenia. Jest to szczególnie ważne w hodowli drobiu nieśnego. Ptaki składają jaja w okresie wystawienia na działanie nieprzerwanego przez kilkanaście godzin światła. Ustalenie odpowiedniego do ich wieku programu świetlnego pozwoli osiągnąć dobre wyniki produkcyjne, wcześniej rozpocząć nieśność u młodych niosek i utrzymać ją możliwie długo, także w okresie zimowym, gdy w chowie wolnowybiegowym występują niedobory światła naturalnego.

Odpowiednie lampy na hali, niezależnie od jej przeznaczenia, pozwolą na zoptymalizowanie procesu produkcji. Zapewnią one właściwe warunki do pracy zatrudnionym osobom lub zwierzętom odchowywanym w budynku gospodarskim.