Szkoły policealne umożliwiające zdobycie tytułu technika

Współczesne szkoły policealne mają do zaoferowania naprawdę wiele. Dlatego niektórzy młodzi ludzie wcale nie decydują się na pójście na studia, ale wybierają raczej szkoły policealne. Są też tacy, którzy łączą studia ze szkołami policealnymi. Aby dostać się do szkoły policealnej, trzeba najpierw ukończyć szkołę średnią.

Zalety korzystania z oferty szkół policealnych

szkoła policealna w KrakowieWiększość szkół policealnych nie wymaga posiadania matury, chociaż jest to dodatkowym atutem. Szkoła policealna kształci na kierunku technika. Jeśli chodzi o konkretne kierunki, to jest ich bardzo wiele. Największą popularnością cieszą się takie kierunki jak technik informatyk, technik geodeta, technik administracji, technik księgowości. Szkoły bezpłatnie wydają zaświadczenia dla ZUS, MOPS, KRUS czy innych instytucji. Taka szkoła policealna w Krakowie pozwala łączyć naukę z pracą. Można uczyć się w różnych trybach. Większość osób wybiera tryb dzienny, ale dla niektórych kierunków kształcenia można wybrać tryb zaoczny lub wieczorowy. Warto zapoznać się z kadrą nauczycielską szkoły oraz sprawdzić jej zaplecze techniczne. Szkoły policealne chętnie pomagają swoim absolwentom w znalezieniu pracy w zawodzie po zakończeniu nauki. Ukończenie szkoły policealnej to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze zdać egzamin państwowy, aby uzyskać tytuł technika. Miejsca zajęć są najczęściej stałe i odbywają się w jednym budynku. Uczniowie mają do dyspozycji parking.

Dodatkowo uczęszczanie do szkoły policealnej ma też inne zalety – uczeń otrzymuje legitymację, która uprawnia go do zniżek na przejazdy różnymi środkami komunikacji. Po ukończeniu szkoły otrzymuje się świadectwo oraz dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu państwowego. Dyplom uprawnia do pracy w konkretnym zawodzie. Ponadto absolwenci otrzymują dokument Europass honorowany w krajach UE.