Usługa wzorcowania sprzętu pomiarowego

 

Firmy produkcyjne do realizacji procesów wykorzystują różnego rodzaju sprzęt. W celu wytworzenia określonego dobra potrzebna jest bowiem wiedza oraz zaplecze techniczne. Warto wspomnieć, że niektóre grupy produktów są szczególnie istotne ze względu na docelowe przeznaczenie. W takim przypadku nad samym procesem produkcji czuwa jednostka do tego celu powołana. Dodatkowo sprawdza ona stałość właściwości użytkowych, które są deklarowane przez producenta.

Gdzie wywzorcować urządzenia pomiarowe?

wzorcowanie urządzeń pomiarowychKonieczne jest spełnienie określonych wymagań technicznych oraz gabarytowych tak żeby wyrób mógł być zastosowany w miejscu docelowym. Żeby móc kontrolować proces należy przede wszystkim dysponować właściwą aparaturą kontrolną. Oprócz tego wymagane jest okresowe wzorcowanie urządzeń pomiarowych, które są dostępne w firmie. Wzorcowanie ma na celu zapewnienie, że wszelkie odczyty realizowane przy pomocy urządzeń są zgodne ze stanem faktycznym. W celu wykonania tej wysokospecjalistycznej usługi należy odesłać sprzęt do laboratorium, które się tym zajmuje. Musi ono bowiem dysponować właściwymi urządzeniami, które pozwolą wywzorcować otrzymany sprzęt. Dodatkowo osoby zatrudnione w takich miejscach muszą posiadać właściwe kompetencje, które powinny być potwierdzone stosownymi certyfikatami oraz dyplomami.

Warto wspomnieć, że usługę należy przeprowadzać cyklicznie. Najczęściej usługę taką zleca się co roku. Niemniej wszystko zależy od ustaleń z jednostką nadzorującą produkcję. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest wiarygodność uzyskiwanych danych, które następnie służą do dalszych analiz. W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych informacji należy minimalizować ryzyko błędu pomiarowego. Żeby było to możliwe należy cyklicznie oddawać sprzęt do sprawdzenia w akredytowanych laboratoriach.